• ระยะเวลารับประกัน 1 ปี (หรือ 6 เดือนในบางรุ่น)
  • การรับประกันไม่รวมถึงส่วนที่สึกหรอตามการใช้งาน เช่น หลอดไฟ, สีตัวเครื่อง, สนิม, สติ๊กเกอร์โลโก้
  • รับประกันเฉพาะการใช้งานอย่างถูกวิธีเท่านั้น การตกน้ำหรือตกจากที่สูง หรือการกระทำอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ผลิต จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
  • การรับประกันไม่ได้รวมถึงประสิทธิภาพในการจับยุง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่, วิธีการติดตั้ง หรือปัจจัยอื่นๆ