การใช้ภายนอกอาคาร

Mosquito Magnet
รุ่น Pioneer

Mosquito Magnet
รุ่น Independence

การใช้ภายในอาคาร

เครื่องดักจับยุง Black Hole

เครื่องดักจับยุง Black Hole Plus

Black Hole GC2-30L KINGKONG 2X6 W

Black Hole GH-18N EUDEMON BUG ZUPPER

Black Hole GH-36N EUDEMON BUG ZUPPER