มาตรการ 3 เก็บ วิธีป้องกัน ไม่ให้ยุงลายกัด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์

ไข้เลือดออก รู้ทัน ป้องกันได้! กรมควบคุมโรคเตือนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้ป่วยสะสมตั้งแต...

Continue reading